Venda de finques

(Col·laborador)

A Girbau Consulting SLP som un despatx professional dedicat als serveis de consultoria i enginyeria que vam iniciar la nostra activitat el novembre de 1987.

Treballem lligats al medi ambient en tres branques diferenciades: en primer lloc en la confecció de plans i projectes que tenen per finalitat obtenir de l'Administració per una banda les autoritzacions necessàries per implementar noves activitats o legalitzar-ne d'existents i per l'altra les subvencions o ajuts econòmics pels que en cada moment hi ha una convocatòria oberta; en segon lloc les valoracions amb finalitats diverses (divisions patrimonials, legítimes, reclamació de danys, vendes, servituds, indemnitzacions per expropiacions,...) i, finalment, els amidaments de tot allò mesurable, ja sigui mitjançant la confecció de plànols (per GPS, aixecament topogràfic o delimitació sobre cartografia ja existent), la determinació de l'impacte ambiental (simulacions fotogràfiques, models, sonometries, ...) o el replanteig sobre el terreny d'allò que consta cartografiat (edificis, fites, rompudes, tallades...).

Hem configurat un equip de professionals especialitzats en temàtiques concretes i que es formen constantment en aquella temàtica que dominen, amb la qual cosa davant d'un problema concret tenim sempre un especialista per resoldre'l. Això ha comportat tenir una plantilla estable, amb contracte fix indefinit i ben remunerada, cosa que fa que el client es trobi amb aquell personal que ja coneix i aprecia i no pas amb cares noves cada vegada que ens visita.

La nostra filosofia ha estat des de sempre assolir l'objectiu que ens marca el client i no limitar-nos al mer tràmit administratiu, per la qual cosa entenem que ens ha de motivar arribar sempre al final del procés.

Esforçar-nos per lliurar al client i a l'Administració uns documents de qualitat i rigor ha estat la manera com hem entès la nostra professió i com esperem tractar el vostre problema quan us poseu en contacte amb nosaltres.


Benvinguts a la nostra web i a la nostra oficina!

Joan Girbau i Junyent