Agricultura i ramaderia ecològica

Legalització
Direcció d'obres
Dejeccions ramaderes
Fems i purins
Contractes d'arrendament
Incorporació de joves
Plans de millora
Agricultura i ramaderia ecològica
Quadern d'explotació
 
 
 
 

Realitzem tots els tràmits necessaris per a la inscripció al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que és qui regula la producció ecològica. Oferim l'assessorament necessari per tal de poder complir amb la normativa de la producció vegetal i la producció ramadera ecològica.


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com