Tramitació dels autocontrols
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 
 
 

En les condicions que l'ACA imposa en les concessions i autoritzacions hi figura l'obligació de realitzar uns autocontrols consistents en informar a través d'una aplicació via web de l'ACA de les lectures dels comptadors que s'han de fer efectius el mes de novembre de cada any. Doncs bé, a petició del client, ens cuidem de llegir els comptadors i de donar la lectura a l'ACA a través d'aquet aplicatiu informàtic, descarregant el client d'aquesta obligació.

 

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com