Projectes de dragatge
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 

Ens desplacem a la resclosa, on portem a terme l'aixecament topogràfic de la presa i el tram immediat i posterior del riu introduint un operari a l'aigua, amb vestit de neoprè. Elaborem el plànol topogràfic que ens permet conèixer el perfil longitudinal original de la llera, en base al qual dissenyem la treta. Elaborem els perfils transversals, gràcies als quals cubiquem el volum de material a extreure. Elaborem el projecte de dragat, amb memòria descriptiva, càlculs de cubicació i plànols de planta i perfils. Portem a terme un diàleg amb les parts implicades (pescadors, veïns, entitats ecologistes, ...) negociant amb l'Administració i fent el seguiment de l'expedient fins a la seva aprovació.

 

 

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com