Tramitació de la DUCA
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 
 

Complimentem els impresos per a la tramitació de la Declaració d'ús i contaminació de l'aigua (DUCA), tant per a usos ramaders, domèstics, de reg o industrials. Ens desplacem a la finca per prendre totes les dades necessàries referents a les característiques dels subministraments (ubicació GPS, profunditat de pous, cabal de fonts i potència de les bombes d'impulsió) i les lectures dels comptadors.

 

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com