Certificat d'eficiència energètica d'edificis
Certificat efic. energètica
Estudis impacte ambiental
Estudis impacte paisatgístic
Informes ambientals
Catàleg de Masies
 
 
 
 

Elaborem la certificació energètica dels edificis existents que es destinen a la venda o arrendament. Ens desplacem a la finca, prenem les mesures necessàries, confeccionem el certificat energètic de l'edifici, el trametem a l'Administració i fem el seguiment de l'expedient fins a l'obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com