Catàleg de Masies i Cases Rurals
Certificat efic. energètica
Estudis impacte ambiental
Estudis impacte paisatgístic
Informes ambientals
Catàleg de Masies
 
 
 
 

Redactem els apartats tècnics de les fitxes dels Catàlegs de Masies (descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic, ús actual i titularitat, estat de conservació de l'immoble, serveis, situació de risc, accessibilitat des de camins públics, justificació de les raons legals que aconsellen la recuperació i preservació de la masia o casa rural, elements especials a preservar i altres condicions específiques). Elaborem els plànols d'emplaçament de les masies (topogràfic i ortofotomapa), amb posicionament mitjançant GPS. Fem un croquis de la planta, orientat i amb distribució de les aigües pluvials per cobertes. Realitzem un reportatge fotogràfic de la masia i l'entorn paisatgístic.

 


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com