Informes de sostenibilitat ambiental, memòries i informes ambientals per planejament urbanístic
Certificat efic. energètica
Estudis impacte ambiental
Estudis impacte paisatgístic
Informes ambientals
Catàleg de Masies
 
 

Elaborem tot tipus d'informes ambientals adaptats a la nova Llei i Reglament d'Urbanisme, per planejaments urbanístics, implantació de noves activitats (energia solar, turisme rural...), així com per la recuperació de masies no incloses al catàleg municipal.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com