Plànols de termenals

Termenals
Cadastre i registre
Segregacions i divisions
Topografia
Simulacions fotogràfiques
 
 
 

Elaborem plànols topogràfics i ortofotomapes amb els termenals reals de les finques, seguint-los sobre el terreny mitjançant un receptor de senyal de Sistema de Posicionament Global (GPS) acoblat a un ordinador de butxaca (PDA) que registra la posició exacta de les fites, amb posterior descàrrega sobre plànol al despatx. Utilitzem cartografia actualitzada de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Realitzem un reportatge fotogràfic de totes les fites, amb retolació numerada identificativa sobre el plànol, d'acord amb la numeració correlativa de les fotografies. Portem a terme una planimetria informàtica de la superfície resultant i, si convé, per parcel·les.

Resolem conflictes de termenals entre veïns.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com