Cadastre de rústica i registre de la propietat

Termenals
Cadastre i registre
Segregacions i divisions
Topografia
Simulacions fotogràfiques
 
 

Cada dia té més importància la delimitació cadastral de les finques, fins a l'extrem que en molts dels tràmits que s'han de fer amb l'Administració (expropiacions, subvencions i autoritzacions), és la delimitació cadastral aquella que val. Per això és tan important tenir cadastre i registre ajustats a la realitat, cosa poc habitual.

Tramitem, doncs, canvis de titularitat cadastral i canvis de dedicació agronòmica i realitzem correccions de límits i de superfícies en cas d'haver-hi discrepàncies amb la realitat. Fem el seguiment de l'expedient fins a la seva aprovació.

Estudiem les diferències de superfícies entre cadastre, registre i realitat i tramitem excessos de cabuda registral. Consultem el cadastre antic de l'any 1958 en cas de ser necessari i fem estudis de l'historial registral d'una finca amb la finalitat de determinar una partió indefinida entre finques.

 


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com