Segregacions, divisions, llicències de parcel·lació

Termenals
Cadastre i registre
Segregacions i divisions
Topografia
Simulacions fotogràfiques
 
 
 

Realitzem segregacions i divisions de finques, tenint en compte la normativa de parcel·lació referent a unitats mínimes de conreu (Decret 169/198, de 12 d'abril, sobre unitats mínimes de conreu) i unitat mínima forestal (Decret 35/1990 de 23 de gener pel qual es fixa la unitat mínima forestal). Sol·licitem declaracions d'innecessarietat de llicència de parcel·lació en cas de complir la normativa d'unitats mínimes. Nova llei hipotecària i confecció d'arxius GML.

 


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com