Simulacions fotogràfiques

Termenals
Cadastre i registre
Segregacions i divisions
Topografia
Simulacions fotogràfiques
 
 

Realitzem simulacions fotogràfiques de l'estat actual i l'estat futur d'un element, obra o instal·lació i del seu impacte sobre el paisatge mitjançant avançats models de tractament de la imatge, les quals són imprescindibles en els estudis d'impacte i integració paisatgística. També són útils en la sol·licitud de llicències municipals d'obres, per demostrar als serveis tècnics municipals l'abast de l'impacte a generar i en la valoració de determinades afectacions en finques expropiades per reclamar indemnitzacions, com en el cas de les línies elèctriques d'alta tensió.

 


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com