Topografia

Termenals
Cadastre i registre
Segregacions i divisions
Topografia
Simulacions fotogràfiques
 
 

Aixecament de plànols topogràfics
Confeccionem tot tipus de plànols topogràfics i altimètrics, amb grafiat d'isohipses. Realitzem amidaments de finques amb estació total electrònica de processament informàtic amb una precisió de 3 ppm. Portem a terme replantejos de plànols topogràfics sobre el terreny.

Cubicació d'activitats extractives
Cubiquem extraccions d'àrids d'activitats extractives, per fer-ne el seguiment, aixecant topogràficament l'àrea de treball abans d'iniciar l'extracció i col·locant fites perennes que seran estacions des d'on llegir els nivells d'extracció en diferents moments. Fem diferents lectures durant el procés d'extracció, cosa que ens permet cubicar el volum estret en cada fase.

 


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com