L’equip humà de l’empresa
Joan Girbau.
Enginyer Tècnic Agrícola.
Agent Propietat Immobiliària.


Crea l’empresa el novembre
de 1987.

S’encarrega sobretot de:
Dictamens pericials.
Valoracions.
Direccions d'obra.
Plans de Millora.
Assessorament en general.
És el coordinador.

Ramon Homs.
Delineant amb estudis
d’enginyeria industrial.


S’incorpora l’any 1994.

Es cuida dels següents temes:
Explotacions ramaderes.
Plans de gestió de les dejeccions
ramaderes.
Llibres de dejeccions. Llibres d'explotació.
Registres ramaders.
Topografia i replantejos.
Projectes ramaders.
Correccions i canvis
de cadastre.
Organització despatx.

Jordi Codina.
Enginyer Tècnic Forestal. Ambientòleg.

S’incorpora l’any 2001.

Treballa sobretot en:
Plans Tècnics de Gestió i Millora
Forestal.
Estudis d’impacte ambiental i
paisatgístics.
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica.
Direcció d’obres forestals.
Valoracions.

Francesc Gutiérrez.
Enginyer Tècnic Industrial.
Dissenyador gràfic.


S’incorpora el 2005.

És especialista en:
Càlcul d’estructures segons
CTE.
Projectes industrials.
Legalització d’activitats.
Legalització de fonts i pous.
Tractament de la imatge.
Montserrat Pladelasala.
Sòcia minoritària.
Administrativa.


S’incorpora el 2005.

 

Sergi Mateu.
Enginyer Agrícola.

S’incorpora el 2018.

S'encarrega de:
Llibres i plans de dejeccions i
projectes ramaders.
Subvencions de la PAC.
Agricultura i Ramaderia ecològica.

Asmae Bouinzar.
Comptable externa. 

Constituïm l'equip humà de l'empresa un enginyer tècnic agrícola, un enginyer agrícola, un enginyer tècnic forestal i ambientòleg, un enginyer tècnic industrial que és també dissenyador gràfic, un delineant amb estudis d'enginyeria industrial, una administrativa i una comptable. Per la nostra formació variada, ens hem pogut especialitzar en diferents temàtiques, abastant un ampli ventall d'activitats que va des de l'agricultura clàssica fins a la indústria, passant pel medi ambient i l'urbanisme. La plantilla té contracte fix indefinit i una antiguitat que va fins els 34 anys, amb una mitjana de 17 anys, la qual cosa permet parlar de veterania en el sentit que cada professional de l'empresa coneix molt bé no només la temàtica en la que treballa sinó les necessitats, interessos i tarannà de cada client, cosa que permet donar-li un tracte personalitzat.

Ens uneixen a tots 7 les ganes de fer les coses bé, amb rigor i tenacitat.

Hem apostat, en definitiva, per la qualitat.

Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com