Direcció tècnica d'aprofitaments forestals
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Executem tota la direcció tècnica dels plans tècnics de gestió i millora forestal. Efectuem el marcatge dels arbres a talar, seleccionant els millors peus i donant l'espaiament adequat a cada classe diamètrica. Marquem a bosc, mitjançant GPS, la traça dels camins forestals projectats segons un pendent predeterminat, i també les rompudes i transformacions a pastura.

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com