Biomassa
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Instal·lem calderes de biomassa de tot tipus de combustible (estella, pèl·let, llenya...), per la qual cosa ens hem associat amb un instal·lador professional. Realitzem estudis de viabilitat econòmica cas per cas i projectes industrials, si és necessari. Financem la instal·lació al 100% a través d'una empresa de serveis energètics (ESE).

 

Accessos directes normativa:
Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables, cogeneració i residus.

Reial Decret 635/2013, de 2 d'agost, pel qual, en desenvolupmanet del "Pla d'Impuls al Medi Ambient en el sector hoteler PIMA Sol", per la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions, es regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni pel Fons de carboni per una economia sostenible.

Ordre AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d'obtenció de la qualificació energètica dels aprofitaments forestals en l'àmbit de Catalunya i d'establiment de la garantia de la traçabilitat.

Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com