Prevenció d'incendis
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Plans municipals de prevenció d'incendis forestals.

Elaborem Plans de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals segons la guia metodològica del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural del Departament de d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Redactem la memòria descriptiva amb inclusió d'antecedents, àmbit territorial, vigència del Pla, informació territorial (dades històriques, orografia, inventari d'elements de risc, vegetació, models de combustible, dades climàtiques, inventari d'infraestructures de prevenció i lluita, inventari d'elements vulnerables i recursos mòbils, vigilància i mitjans d'alerta), avaluació (perills bàsics, d'ignició i propagació, capacitat d'intervenció, identificació dels dèficits de protecció i vulnerabilitat), proposta d'actuacions, manteniment i previsions, cartografia (situació, infraestructures, elements de risc, elements especials a protegir, zones de risc i actuacions) i pressupost.

Permisos per fer foc i per generar restes vegetals en època d'alt risc.

En època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de març al 15 d'octubre, tramitem permisos excepcionals per fer foc. Així mateix, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tramitem els permisos per fer treballs forestals i generar restes vegetals. Fora de l'època d'alt risc d'incendi tramitem també les comunicacions corresponents als Ajuntaments per poder fer foc.

Informes tècnics de caràcter forestal.

Redactem informes tècnics de caràcter forestal en franges de protecció de 25 metres d'urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, en zones de pendent superior al 40% i barrancs, sobre les mesures necessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny, d'acord amb l'obligatorietat que estableix l'annex 2 del Decret 123/2005 de 14 de juny . Fem un estudi de les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situacions d'alt risc d'incendi.

Accessos directes normativa:
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.

Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com