Permisos de tala, camins, rompudes i transformacions a pastura sense PTGMF
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

En cas de no tenir Pla de Gestió Forestal, tramitem, a través de la via convencional, els permisos de tala, camins, rompudes i transformacions a pastura. Tramitem també els corresponents permisos municipals d'obres per aquests treballs, en cas de ser necessari.

Tenim l'experiència d'haver redactat íntegrament l'ordenança reguladora de rompudes i transformacions a pastura del municipi de Sant Bartomeu del Grau.

Accessos directes normativa:
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Ordenança reguladora de rompudes i transformacions a pastura de Sant Bartomeu del Grau.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com