Recursos materials
 
 
 
 

Disposem d'un ampli inventari de recursos materials que, conjuntament amb els recursos humans, conformen l'estructura de la nostra empresa. Entre d'altres, destaquem els següents:

-Dos vehicles tot-terreny.

-Material de topografia: un GPS de precisió, una estació total electrònica (taquímetre), diverses emissores portàtils, mires telescòpiques, mesurador làser, cintes mètriques...

-Material d'inventari forestal: cintes diamètriques, hipsòmetre Blume-Leiss , barrines de Pressler , relascopi de cadena, clisímetres, altímetres...

-Material informàtic: tres PDA amb GPS acoblat, dos GPS's individuals, diverses càmeres fotogràfiques digitals, fotocopiadora en color, diversos PC'S de taula, un PC portàtil, plotter de 90 cm, escànner A3...

-Cartografia. Disposem d'una col·lecció de plànols topogràfics i ortofotomapes, militars, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, de diferents èpoques, de tota la península, de Catalunya i d'Osona, a diferents escales, que ens permeten recollir informació passada per dirimir certs conflictes actuals.

-Altres: una sonda piezomètrica de 100 metres , una embarcació tipus zodiac,...

 


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com