Tramitació de subvencions

Subvencions
 
 
 
 
 

Tramitem tot tipus de subvencions per inversions agrícoles, forestals i agro-industrials.

Busquem la convocatòria que s'ajusta a la inversió que el client pretén realitzar, estudiem les condicions per determinar les probabilitats d'èxit, descarreguem els impresos, analitzem les característiques de la inversió a realitzar, elaborem els pressupostos, redactem la memòria descriptiva de la inversió a portar a terme, confeccionem els plànols, complimentem els impresos, i presentem la sol·licitud davant l'Administració corresponent, fent el seguiment de l'expedient fins a la seva aprovació.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com