Informes i dictàmens pericials

Valoracions
Expropiacions
Informes i dictàmens
 
 
 
 

Redactem tot tipus d'informes tècnics: peritacions judicials, de danys i perjudicis, de collites pendents, de viabilitat econòmica, de millores, de termenals entre finques, de conflictes entre veïns, d'estat concret d'una estructura, de càlcul hidràulic d'un bagant, d'un sobreeixidor o d'una osca d'una presa, de descàrrega d'una denúncia, de cubicació d'una extracció d'àrids, de tala d'un bosc, d'una servitud de pas, etc...

 


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com