Nosaltres

Equip

Hem configurat un equip de professionals especialitzats en temàtiques concretes i que es formen constantment en aquella temàtica que dominen, amb la qual cosa davant d’un problema concret tenim sempre un especialista per resoldre’l.

Materials

Disposem d’un ampli inventari de recursos materials que, conjuntament amb els recursos humans, conformen l’estructura de la nostra empresa. Entre d’altres, destaquem els següents:

Recursos materials Girbau Consulting

Dos vehicles tot-terreny
Material de topografia

Un GPS de precisió, una estació total electrònica (taquímetre), diverses emissores portàtils, mires telescòpiques, mesurador làser, cintes mètriques…

Material d'inventari forestal

Cintes diamètriques, hipsòmetre Blume-Leiss , barrines de Pressler , relascopi de cadena, clisímetres, altímetres…

Material informàtic

Tres PDA amb GPS acoblat, dos GPS’s individuals, diverses càmeres fotogràfiques digitals, fotocopiadora en color, diversos PC’S de taula, un PC portàtil, plotter de 90 cm, escànner A3…

Cartografia

Disposem d’una col·lecció de plànols topogràfics i ortofotomapes, militars, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, de diferents èpoques, de tota la península, de Catalunya i d’Osona, a diferents escales, que ens permeten recollir informació passada per dirimir certs conflictes actuals.

Altres

Una sonda piezomètrica de 100 metres, una embarcació tipus zodiac,