Compravenda

Actuem com a consellers i intermediaris en les operacions de compravenda de finques, aportant la nostra expertesa per guiar als nostres clients a través del procés de transacció. Oferim un assessorament detallat per assegurar que totes les parts involucrades aconsegueixin les millors condicions possibles, facilitant acords equitatius i beneficiant a totes les parts.

Compravenda

Compravenda

Sense ser pròpiament la nostra activitat i sense una voluntat inicial de dedicar-nos a la intermediació en la compravenda d’immobles i finques, pel nostre coneixement del sector i per la confiança que els nostres clients ens han dipositat, ens hem trobat molt sovint buscant immobles concrets a petició de clients concrets i al revés, buscant compradors per finques de clients nostres que tenen interès en reorganitzar el seu patrimoni. Donat que sabem estudiar les inscripcions registrals, que treballem constantment amb el cadastre, que tenim coneixements de cartografia i de legislació agrària, podem donar consells en les operacions de compravenda de finques i, en conseqüència, n’acabem sent uns bons intermediaris.