Subvencions

Facilitem la tramitació de subvencions per a inversions en els sectors agrícola, forestal i agroindustrial, oferint guia i suport per maximitzar les oportunitats de finançament. Ens encarreguem de tot el procés, des de la preparació de la documentació necessària fins a la gestió de les sol·licituds, assegurant que els nostres clients puguin beneficiar-se de manera òptima dels recursos disponibles per al seu desenvolupament i creixement.

Tramitació de subvencions

Tramitació de subvencions

Tramitem tot tipus de subvencions per inversions agrícoles, forestals i agro-industrials.

 

Busquem la convocatòria que s’ajusta a la inversió que el client pretén realitzar, estudiem les condicions per determinar les probabilitats d’èxit, descarreguem els impresos, analitzem les característiques de la inversió a realitzar, elaborem els pressupostos, redactem la memòria descriptiva de la inversió a portar a terme, confeccionem els plànols, complimentem els impresos, i presentem la sol·licitud davant l’Administració corresponent, fent el seguiment de l’expedient fins a la seva aprovació.